Školní družina

Školní družina bude poskytovat zájmové vzdělávání žákům základní školy Porozumění. Posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků.

více...

Práce vychovatelů a vychovatelek školní družiny není jen vyplňováním volného času dětí, ale i cílená činnost, která rozvíjí klíčové životní kompetence (tj. vědomosti, schopnosti, dovednosti i postoje), osobnost dětí a dává jim dostatek námětů pro samostatné naplňování volného času.

Vzhledem k tomu, že se jedná o školní družinu základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, je i v rámci mimoškolního vzdělávání nezbytný individuální přístup vychovatelů a vychovatelek k účastníkům vzdělávání a taktéž účast asistenta pedagoga.

Učební plán družiny

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků. Prací vychovatelů a vychovatelek je cílená činnost, která rozvíjí klíčové životní kompetence (tj. vědomosti, schopnosti, dovednosti i postoje), osobnost dětí a dává jim dostatek námětů pro samostatné naplňování volného času.

Učební plán školní družiny

Ranní družina
převážně spontánní činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů

Odpolední družina

  • odpočinková a pravidelná činnost (besedy, četba, vyprávění, tematické rozhovory…)
  • aktivity z oblasti VV, PČ, HV, TV, sportovní a turistické, přírodovědné
  • příprava na vyučování, doučování a učení se zábavnou formou (kvízy, soutěže, křížovky apod.)
  • hry dle vlastního výběru

Časová dotace

Vzdělávací oblastRanní družinaOdpolední družinaCelkem
Spontánní a klidová činnost
(klidové hry, stolní hry, hračky)0,511,5
Pravidelná činnost (kroužky – keramika, hra na varhany)011
Příprava na vyučování (intervence)0,50,51
Aktivity z oblasti VV, PČ, HV, TV01,51,5
CELKEM145