Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV. (MAP IV.)

Město Beroun je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje  vzdělávání ORP Beroun IV.“, reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008378 (dále  jen MAP IV.), který je realizován v rámci Výzvy č. 02_23_017 s názvem Akční plánování  v území – MAP, v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, Operační program Jan Amos  Komenský (OP JAK) a je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

Naše škola je jednou ze 64 škol aktivně zapojených do projektu MAP IV.

Více o projektuProjekt MAP IV