Aktuality

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV. (MAP IV.) Město Beroun je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje  vzdělávání ORP Beroun IV.“, reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008378 (dále  jen MAP IV.), který je realizován v...